Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-02-18 11:28:33
Wygasł: 2020-03-31

nr sprawy: ZOZ/KO/2/02/2020. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii do zabiegów planowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2020-02-13 12:24:55
Wygasł: 2020-03-10

Nr sprawy: ZOZ/KO/1/02/2020. Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i narządu ruchu możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ w Oddziale Chirurgii Ogólnej Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Opublikowany: 2020-02-12 10:42:51
Wygasł: 2020-02-28

WYKONANIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OBIEKTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ – SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE”

Opublikowany: 2020-02-10 13:12:59
Wygasł: 2020-02-21

Wykonanie prac projektowych uszczegółowiających zakres planowanej przebudowy systemu wentylacji w budynkach A-B-C-D szpitala powiatowego w Pińczowie.

Opublikowany: 2020-01-10 12:10:59
Wygasł: 2020-01-31

PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Opublikowany: 2020-01-10 11:02:12
Wygasł: 2020-02-28

NR SPRAWY: ZOZ/KONKURS/1/2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa ZOZ w Pińczowie przeprowadzanym na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj.Dz.U z 2018 poz 393)

Opublikowany: 2019-12-27 09:18:44
Wygasł: 2020-02-28

ZOZ/ZP/12/12/2019. Ogłoszenie o zamówieniu na „Żywienie pacjentów szpitala„. ZOZ w Pińczowie.

Opublikowany: 2019-12-24 08:19:17
Wygasł: 2020-02-06

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ-SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2019-12-18 10:04:33
Wygasł: 2020-01-31

ZOZ/ZP/11/12/2019. ZOZ w Pińczowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego implantów do zabiegów ortopedycznych.

Opublikowany: 2019-12-12 11:27:57
Wygasł: 2020-01-31

ZOZ/KO/12/12/2019. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Chirurgiczny.

Opublikowany: 2019-12-09 11:57:38
Wygasł: 2020-01-31

ZOZ/ZP/10/12/2019. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Opublikowany: 2019-12-03 13:15:11
Wygasł: 2019-12-20

Dostawa tablic rejestracyjnych wszystkich wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późniejszymi zmianami) z równoczesnym odbiorem od zamawiającego i utylizacją tablic wycofanych z użytku.

Opublikowany: 2019-11-27 09:05:24
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZO/14/11/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego środków czystości/chemii profesjonalnej.

Opublikowany: 2019-11-19 12:18:06
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/KO/11/11/2019. Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Opublikowany: 2019-11-18 11:42:33
Wygasł: 2019-11-26

Wykonanie, dostawa i montaż 2-ch tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źró-deł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-11-12 14:42:25
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/P/1/11/2019. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

Opublikowany: 2019-11-12 11:11:22
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/9/11/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych.

Opublikowany: 2019-11-12 10:42:52
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/8/11/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych.

Opublikowany: 2019-11-05 09:09:55
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/7/11/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu jednorazowego użytku.

Opublikowany: 2019-10-28 09:42:32
Wygasł: 2019-12-31

ZOZ/ZP/6/10/2019. Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.


znalezionych: 1199 na 60 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>