Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-12-04 11:20:50
Wygasł: 2017-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych nr sprawy ZOZ/ZP/9/12/2017.

Opublikowany: 2017-12-04 09:45:28
Wygasł: 2017-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej nr sprawy ZOZ/ZP/8/12/2017.

Opublikowany: 2017-11-17 10:26:56
Wygasł: 2017-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nr sprawy: ZOZ/KO/5/11/2017.

Opublikowany: 2017-11-09 15:03:34
Wygasł: 2017-11-20

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla projektu pn.”Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie”

Opublikowany: 2017-11-09 09:51:14
Wygasł: 2017-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie nr sprawy: ZOZ/ZP/7/11/2017.

Opublikowany: 2017-10-31 13:02:36
Wygasł: 2017-11-08

DOSTAWA SAMOCHODU

Opublikowany: 2017-10-18 13:38:34
Wygasł: 2017-11-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie nr sprawy: ZOZ/ZP/6/10/2017.

Opublikowany: 2017-10-06 10:28:58
Wygasł: 2017-11-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na usługę wywozu odpadów komunalnych Nr sprawy: ZOZ/ZP/5/10/2017.

Opublikowany: 2017-10-04 11:29:26
Wygasł: 2017-10-24

Sprzedaż Motocykla

Opublikowany: 2017-09-19 11:35:53
Wygasł: 2017-10-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Numer sprawy: ZOZ/ZP/4/09/2017

Opublikowany: 2017-09-13 14:18:25
Wygasł: 2017-10-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, Tel./fax. 041 357-30-31 ; 041 357-24-91, Internet: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/4/09/2017 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 72/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Opublikowany: 2017-08-31 08:46:14
Wygasł: 2017-09-08

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na wymianę pokrycia z gontu drewnianego

Opublikowany: 2017-08-11 09:20:59
Wygasł: 2017-08-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany: 2017-08-01 09:34:57
Wygasł: 2017-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany części stolarki okiennej w budynku Szpitala Powiatowego w Pińczowie. Nr sprawy: ZOZ/ZP/3/08/2017.

Opublikowany: 2017-07-24 14:01:04
Wygasł: 2017-07-31

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego z gontu drewnianego na zabytku nieruchomym - baszcie ogrodowej w Pińczowie.

Opublikowany: 2017-07-20 15:11:42
Wygasł: 2017-07-28

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Opublikowany: 2017-07-14 14:18:19
Wygasł: 2017-07-20

Wykonanie prac budowlanych przy zabytku nieruchomym – baszcie ogrodowej znajdującej się na terenie zespołu zamkowo – pałacowego w Pińczowie, na działce nr ewid. 139/5, położonej przy ul. Nowy Świat 2 polegających na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego z gontu drewnianego i ewentualnej wymianie zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu z za-chowaniem jego formy i geometrii.

Opublikowany: 2017-07-14 08:38:40
Wygasł: 2017-08-01

Wykonanie przebudowy zaplecza sali gimnastycznej LO w Pińczowie, w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Opublikowany: 2017-07-07 14:03:21
Wygasł: 2017-07-14

„Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6 ”

Opublikowany: 2017-07-06 12:04:31
Wygasł: 2017-07-27

POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 roku , poz. 2164) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego


znalezionych: 1062 na 54 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>