Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-12-22 13:41:44
Wygasł: 2017-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" (numer sprawy ZOZ/ZP/13/12/2016)

Opublikowany: 2016-12-21 07:57:32
Wygasł: 2017-01-01

Wyniki Postępowania o zamówienie publiczne - Zaproszenie do składani ofert na wykonanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii"

Opublikowany: 2016-12-12 12:10:53
Wygasł: 2016-12-16

Zaproszenie do składani ofert na wykonanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii"

Opublikowany: 2016-12-09 10:47:27
Wygasł: 2016-12-22

Zapytanie ofertowe Starosty Pińczowskiego z dnia 07.12.2016 r. w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2017

Opublikowany: 2016-12-06 10:04:45
Wygasł: 2017-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych (numer sprawy ZOZ/ZP/12/12/2016)

Opublikowany: 2016-12-05 10:32:26
Wygasł: 2017-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/11/12/2016)

Opublikowany: 2016-11-15 08:31:29
Wygasł: 2016-12-31

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Przedmiot ZaMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest UDZIELENIe POŻYCZKI/KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH.

Opublikowany: 2016-11-10 11:59:07
Wygasł: 2016-12-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/10/11/2016)

Opublikowany: 2016-10-24 13:30:12
Wygasł: 2016-11-03

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Opublikowany: 2016-10-19 11:44:25
Wygasł: 2016-11-30

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot ZaMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Respiratora stacjonarnego dla dorosłych. ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91) e-mail: zoz5@o2.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00.

Opublikowany: 2016-10-14 13:56:33
Wygasł: 2016-10-24

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

Opublikowany: 2016-10-06 10:20:25
Wygasł: 2016-10-12

Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla obiektów warsztatowych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2016-09-30 12:06:10
Wygasł: 2016-10-11

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

Opublikowany: 2016-09-28 09:23:29
Wygasł: 2016-10-10

Wykonanie opracowania Studium Wykonalnosci Inwestycji dla projektu pn. "Zwiększenie jakosci i efektywnosci kształcenia ogólnokształcacego i zawodowego w szkołach LO i ZSZ, prowadzonych przez Powiat Pińczowski"

Opublikowany: 2016-09-27 15:26:34
Wygasł: 2016-10-21

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Opublikowany: 2016-09-27 15:22:29
Wygasł: 2016-10-19

nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowany: 2016-09-27 08:21:53
Wygasł: 2016-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr sprawy: ZOZ/KO/7/09/2016

Opublikowany: 2016-09-26 14:41:14
Wygasł: 2016-09-30

Obwieszczenie o licytacji

Opublikowany: 2016-09-19 09:39:32
Wygasł: 2016-10-31

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91) e-mail: zoz5@o2.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00. II. Przedmiot ZaMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia, zlokalizowanej w piwnicy budynku „B” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Kod CPV : 453 11100-3 – roboty instalacyjne elektryczne 453 15600-4 – instalacje niskiego napięcia 453 17300-5 – elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 453 15100-9 – instalacyjne roboty elektrotechniczne Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. (Dz.U.2015.2164 ze zm.). III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Maksymalny termin wykonania robót do 15.11.2016 roku.

Opublikowany: 2016-09-02 12:00:56
Wygasł: 2016-09-30

Zapytanie ofertowe Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę odbioru, transport i utylizacji odpadów medycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164) określonego w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>