Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-07-24 14:01:04
Wygasł: 2017-07-31

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego z gontu drewnianego na zabytku nieruchomym - baszcie ogrodowej w Pińczowie.

Opublikowany: 2017-07-20 15:11:42
Wygasł: 2017-07-28

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Opublikowany: 2017-07-14 14:18:19
Wygasł: 2017-07-20

Wykonanie prac budowlanych przy zabytku nieruchomym – baszcie ogrodowej znajdującej się na terenie zespołu zamkowo – pałacowego w Pińczowie, na działce nr ewid. 139/5, położonej przy ul. Nowy Świat 2 polegających na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego z gontu drewnianego i ewentualnej wymianie zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu z za-chowaniem jego formy i geometrii.

Opublikowany: 2017-07-14 08:38:40
Wygasł: 2017-08-01

Wykonanie przebudowy zaplecza sali gimnastycznej LO w Pińczowie, w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Opublikowany: 2017-07-07 14:03:21
Wygasł: 2017-07-14

„Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6 ”

Opublikowany: 2017-07-06 12:04:31
Wygasł: 2017-07-27

POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 roku , poz. 2164) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego

Opublikowany: 2017-06-05 10:46:29
Wygasł: 2017-06-12

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę terenowych urządzeń sportowych oraz przebudowę zaplecza sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie”

Opublikowany: 2017-06-02 11:49:46
Wygasł: 2017-07-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego oddziałów/poradni/pracowni/ZOL szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/KO/3/06/2017

Opublikowany: 2017-05-30 14:29:30
Wygasł: 2017-07-30

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY POWIATU PIŃCZOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opublikowany: 2017-05-18 14:51:11
Wygasł: 2017-05-30

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę terenowych urządzeń sportowych oraz przebudowę zaplecza sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Pińczowie

Opublikowany: 2017-05-18 14:51:34
Wygasł: 2017-05-31

Obwieszczenie o licytacji

Opublikowany: 2017-05-08 11:18:43
Wygasł: 2017-05-30

WYMIANA ORYNOWANIA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE.

Opublikowany: 2017-04-14 09:35:09
Wygasł: 2017-05-31

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na ,,Wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok o powierzchni użytkowej 37,40 m2 zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 219 obręb nr 13 i wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie niezbędnych dla działalności ZOZ w Pińczowie usług o charakterze pomocniczym (odbiór zwłok osób zmarłych w Szpitalu, ich przechowanie w chłodni, przygotowanie i wydanie osobom uprawnionym do ich odbioru)”. Nr sprawy: ZOZ/P/1/04/2017

Opublikowany: 2017-04-10 11:29:02
Wygasł: 2017-04-20

Wykonanie opracowania Programu funkcjonalno–użytkowego wraz koncepcją urbanistyczno-architektoniczną dla projektu utworzenie parku gier i zabaw umysłowych przy hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”

Opublikowany: 2017-04-10 09:27:13
Wygasł: 2017-05-05

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Opublikowany: 2017-04-06 22:16:28
Wygasł: 2017-04-18

Wykonanie opracowania „Program funkcjonalno–użytkowy na potrzeby wykonania instalacji fotowoltaicznej, celem zwiększenia efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”.

Opublikowany: 2017-02-08 10:38:46
Wygasł: 2017-02-28

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia. nr sprawy: ZOZ/KO/2/02/2017

Opublikowany: 2017-02-08 10:20:27
Wygasł: 2017-02-28

OGŁOSZENIE nr sprawy: ZOZ/KO/1/02/2017 Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na – świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego.

Opublikowany: 2017-01-25 12:19:01
Wygasł: 2017-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2017)

Opublikowany: 2017-01-05 09:23:07
Wygasł: 2017-02-28

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2017)


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>