Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-04-12 08:34:20
Wygasł: 2018-04-20

Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę urządzeń sportowych – bieżni okólnej i skoczni w dal dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, przy ul. Nowy Świat 2.

Opublikowany: 2018-04-10 12:09:58
Wygasł: 2018-04-20

Wykonanie usługi pełnienia nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych

Opublikowany: 2018-04-09 14:43:47
Wygasł: 2018-04-16

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu - ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej

Opublikowany: 2018-03-29 08:12:10
Wygasł: 2018-05-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/4/03/2018

Opublikowany: 2018-03-26 12:20:52
Wygasł: 2018-04-06

Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.

Opublikowany: 2018-03-20 10:43:07
Wygasł: 2018-04-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa wywozu odpadów komunalnych. ZOZ/ZP/3/03/2018

Opublikowany: 2018-03-13 12:57:37
Wygasł: 2018-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy. ZOZ/P/1/03/2018

Opublikowany: 2018-03-13 08:57:24
Wygasł: 2018-04-30

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę nici chirurgicznych. Nr sprawy: ZOZ/ZO/6/03/2018

Opublikowany: 2018-03-06 08:37:31
Wygasł: 2018-04-30

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej NR SPRAWY ZOZ/ZP/2/03/2018

Opublikowany: 2018-03-01 07:55:20
Wygasł: 2018-03-10

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawa dwóch Respiratorów stacjonarnych dla dorosłych NR SPRAWY: ZOZ/ZO/5/02/2018

Opublikowany: 2018-02-08 07:42:49
Wygasł: 2018-02-28

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch Respiratorów stacjonarnych dla dorosłych. Nr sprawy: ZOZ/ZO/5/02/2018

Opublikowany: 2018-01-26 09:19:20
Wygasł: 2018-02-28

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91) e-mail: zoz5@o2.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00. II. Przedmiot ZaMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch Respiratorów stacjonarnych dla dorosłych. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. (Dz.U.2017.1579 ze zm.). Nr sprawy: ZOZ/ZO/4/01/2018

Opublikowany: 2018-01-24 09:32:58
Wygasł: 2018-02-28

Zapytanie ofertowe Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego maceratora medycznego do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej i prasy do odpadów komunalnych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). Nr sprawy: ZOZ/ZO/3/01/2018

Opublikowany: 2018-01-05 22:18:43
Wygasł: 2018-01-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE PRANIA, PRASOWANIA, CZYSZCZENIA NA SUCHO, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI, WYNAJMU Z WDROŻENIEM SYSTEMU RFID UHF LUB RÓWNOWAŻNEGO ORAZ TRANSPORTU BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I ROZŁADUNKIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE nr sprawy ZOZ/ZP/1/01/2018

Opublikowany: 2017-12-20 08:51:08
Wygasł: 2018-01-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Żywienie pacjentów szpitala nr sprawy ZOZ/ZP/13/12/2017.

Opublikowany: 2017-12-19 13:52:30
Wygasł: 2017-12-28

Wykonanie prac związanych z obsługą państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , a w szczególności mapy numerycznej (ewmapa ) , bank osnów i programu ośrodek w terminie 2.01.2018 – 31.12.2018r.

Opublikowany: 2017-12-11 14:04:56
Wygasł: 2017-12-22

Dostawa tablic rejestracyjnych

Opublikowany: 2017-12-11 09:11:30
Wygasł: 2018-01-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZOZ/ZP/12/12/2017.

Opublikowany: 2017-12-11 08:49:05
Wygasł: 2017-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych ZOZ/ZP/11/12/2017.

Opublikowany: 2017-12-06 13:41:07
Wygasł: 2017-12-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Żywienie pacjentów szpitala nr sprawy ZOZ/ZP/10/12/2017.


znalezionych: 1062 na 54 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>