Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-12-13 10:27:55
Wygasł: 2013-01-31

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/20/12/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-12-10 15:04:00
Wygasł: 2013-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/20/12/2012)

Opublikowany: 2012-12-06 12:32:53
Wygasł: 2013-01-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej.ZOZ/ZP/17/10/2012

Opublikowany: 2012-11-30 07:16:57
Wygasł: 2012-12-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PINCZOWIE NA OKRES OD 2012-12-10 DO 2013-12-09. ZOZ/ZP/18/11/2012.

Opublikowany: 2012-11-23 12:24:21
Wygasł: 2012-12-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawę videogastroskopu. ZOZ/ZP/19/11/2012

Opublikowany: 2012-11-20 13:41:41
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/19/11/2012- zakup i dostawa videogastroskopu. Modyfikacja SIWZ

Opublikowany: 2012-11-19 12:44:01
Wygasł: 2012-12-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zakup i dostawy materiałów opatrunkowych. ZOZ/ZP/16/10/2012

Opublikowany: 2012-11-19 12:04:48
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/19/11/2012- zakup i dostawa videogastroskopu.

Opublikowany: 2012-11-19 12:01:18
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/19/11/2012- zakup i dostawa videogastroskopu.

Opublikowany: 2012-11-16 10:16:22
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-11-14 11:10:40
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków. Modyfikacja SIWZ (dot. wzoru umowy)

Opublikowany: 2012-11-14 09:07:55
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-11-14 09:00:59
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków. Modyfikacja SIWZ (§ 8 ust. 4 wzoru umowy)

Opublikowany: 2012-11-14 08:52:36
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-11-14 08:38:37
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-11-14 08:33:55
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-11-14 08:23:35
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-11-14 08:18:17
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-11-14 08:10:59
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/10/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-11-14 08:01:22
Wygasł: 2012-12-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę videogastroskopu (numer sprawy ZOZ/ZP/19/11/2012)


znalezionych: 1017 na 51 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>