Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-02-01 10:17:50
Wygasł: 2013-02-28

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (unieważnienie postępowania) na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/2/01/2013

Opublikowany: 2013-02-01 10:17:54
Wygasł: 2013-02-28

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (unieważnienie postępowania) na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/1/01/2013

Opublikowany: 2013-01-24 09:39:22
Wygasł: 2013-02-28

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/2/01/2013- zakup i dostawa antybiotyków do apteki szpitalnej.

Opublikowany: 2013-01-22 08:47:14
Wygasł: 2013-02-28

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy antybiotyków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2013)

Opublikowany: 2013-01-22 08:18:40
Wygasł: 2013-02-28

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2013)

Opublikowany: 2013-01-11 14:01:42
Wygasł: 2013-01-28

„Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”

Opublikowany: 2013-01-08 09:51:06
Wygasł: 2013-02-28

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej.Sprawa: ZOZ/ZP/20/12/2012

Opublikowany: 2013-01-04 08:37:12
Wygasł: 2013-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów nr sprawy: ZOZ 8-112/1/2013 Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Oddział Ginekologiczno-położniczy. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 14 000 euro.

Opublikowany: 2012-12-14 12:09:32
Wygasł: 2013-01-31

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/20/12/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-12-13 10:28:04
Wygasł: 2013-01-31

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/20/12/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-12-13 10:28:00
Wygasł: 2013-01-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/20/12/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-12-13 10:27:55
Wygasł: 2013-01-31

Zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/20/12/2012- zakup i dostawa leków.

Opublikowany: 2012-12-10 15:04:00
Wygasł: 2013-01-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/20/12/2012)

Opublikowany: 2012-12-06 12:32:53
Wygasł: 2013-01-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej.ZOZ/ZP/17/10/2012

Opublikowany: 2012-11-30 07:16:57
Wygasł: 2012-12-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PINCZOWIE NA OKRES OD 2012-12-10 DO 2013-12-09. ZOZ/ZP/18/11/2012.

Opublikowany: 2012-11-23 12:24:21
Wygasł: 2012-12-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup i dostawę videogastroskopu. ZOZ/ZP/19/11/2012

Opublikowany: 2012-11-20 13:41:41
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/19/11/2012- zakup i dostawa videogastroskopu. Modyfikacja SIWZ

Opublikowany: 2012-11-19 12:44:01
Wygasł: 2012-12-31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zakup i dostawy materiałów opatrunkowych. ZOZ/ZP/16/10/2012

Opublikowany: 2012-11-19 12:04:48
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/19/11/2012- zakup i dostawa videogastroskopu.

Opublikowany: 2012-11-19 12:01:18
Wygasł: 2012-12-31

Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/19/11/2012- zakup i dostawa videogastroskopu.


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>