Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 893

Data publikacji:
2015-02-20 07:31:52

Przedmiot: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.
ZOZ/P/1/02/2015

Treść przetargu:
ZOZ/P/1/02/2015

Pińczów, dnia 20.02.2015 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Okres dzierżawy 3-lata.

3. Zamawiający ustala minimalną cenę za dzierżawę całej powierzchni z zapleczem na kwotę 640,00 zł netto plus VAT 23% miesięcznie.

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

5. Zamawiają wybierze ofertę z najwyższą ceną.

4. Przetarg ogłoszono na stronie www.szpitalpinczow.pl zakładka ogłoszenia/bip.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze str. jw. lub e-mail: zoz5@o2.pl lub w sekretariacie Zamawiającego.

6. Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest P. Stanisław Kozioł tel. 041/357 30 31 Wew. 511 w godz. 8:00-14:00.

7. Formularz – OFERTA oraz projekt umowy stanowią załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

8. Oferty na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do 26.02.2015 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego-sekretariat w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „ przetarg-dzierżawa-kiosk”.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2015 r. o godz. 08:15 w sekretariacie Zamawiającego.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(przetarg kiosk 2015.zip - 12.537 KB) Data publikacji: 2015-02-20 07:34:46 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(zwaiadomienie o wyniku przetargu.doc - 19.456 KB) Data publikacji: 2015-02-26 09:14:46 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 764
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-02-20 07:31:52
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-02-20 07:38:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu