Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 847

Data publikacji:
2013-12-19 12:08:02

Przedmiot: „Wyposażenie sportowe hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie - dostawa i montaż wyposażenia meblowego Sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych, holu” - WYNIKI

Treść przetargu:

 

Pińczów, dnia 19 grudnia  2013roku

PiPR.IV.2228/10/82/1/2009

INFORMACJA  O  WYNIKACH

                               Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 10.12.2013 o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wyposażenie sportowe hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie - dostawa i montaż wyposażenia meblowego Sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych, holu”, numer postępowania: PiPR.IV-2228/10/82/1/2009, ogłoszonego w BZP dnia 28 listopada 2013roku (numer ogłoszenia 255543 - 2013).

 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono              
w dniu 17.12.2013r. o godz. 14:00.

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożył

OFERTA NR 3

P.U.H. DAKOTA, Łukasz Ogłoza, ul. Zagnańska 84B, 25-528 Kielce

w/w wykonawca zaoferował cenę – 138 791,19  złotych brutto.

Oferta ta otrzymała 100 pkt.%.

 

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto razem PLN

Punkty

(w %)

1

w&w desing Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice

191 797,59zł

72

2

P.P.H.U.  JANTOM - Mebel, Jan Kita, ul. Tortunia 51A, 62-020 SWARZĘDZ

141 533,64zł

98

3

P.U.H. DAKOTA, Łukasz Ogłoza, ul. Zagnańska 84B, 25-528 Kielce

138 791,19zł

100

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania wykonawców, oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowy z wymienionym wykonawcą zostaną podpisane po dniu 29.12.2013r.


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 863
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2013-12-19 12:08:02
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2013-12-19 12:08:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu