Rejestr zmian przetargu:

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości. (numer sprawy ZOZ/ZP/22/10/2013)

Sortuj według daty modyfikacji Modyfikował Sortuj według daty publikacji OpublikowałAkcja

Powrót