Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 822

Data publikacji:
2013-09-24 09:48:58

Przedmiot: zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/09/2013- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 24.09.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/09/2013- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 20.09.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 20.09.2013 r.

Pytanie: Dotyczy zapisu SIWZ W związku z faktem, że jedynym kryterium oceny oferty jest cena = 100% prosimy o odstąpienie od zapisu określonego w Części III pkt 5 SIWZ tj. dołączenia do oferty po 1 próbce każdego asortymentu wymienionego w poszczególnych pakietach załącznika nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy).

Odpowiedź: Brzmienie zapisu rozdziału III pkt. 5 SIWZ jest następujące ,,Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów, aby do swojej oferty dołączyli po 1 próbce każdego asortymentu wymienionego w poszczególnych pakietach załącznika nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy)”. Przedmiotowy zapis należy rozumieć jako jedynie prośbę o dostarczenie po jednej próbce każdego asortymentu, a nie jako wymóg bezwzględny. Wykonawca, który nie spełni prośby Zamawiającego będzie dopuszczony do postępowania bez żadnych przeszkód.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 744
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-24 09:48:58
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-24 09:50:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu