Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 799

Data publikacji:
2013-07-24 08:13:05

Przedmiot: zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 24.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 23.07.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 23.07.2013 r.

Pytanie 1 – Pakiet nr 3 pozycja 35

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 23.07.2013r. wyjaśnił, iż oczekuje nożyczek do przecinania zaciskacza sterylnych w wersji wielorazowego użytku. Informujemy, że na rynku medycznym istnieje tylko jeden producent w/w asortymentu tj. PPHAM J. KARASIŃSKI, który posiada nożyczki do przecinania zaciskacza wielorazowe w wersji niesterylnej lub mikrobiologicznie czystej. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie nożyczek do przecinania zaciskacza wielorazowego użytku mikrobiologicznie czystych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie nożyczek do przecinania zaciskacza wielorazowego użytku mikrobiologicznie czystych.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 695
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-24 08:13:05
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-24 13:36:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu