Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 797

Data publikacji:
2013-07-22 14:20:40

Przedmiot: Zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 22.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/14/07/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 22.07.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 22.07.2013 r.

Pytanie nr 1 Pakiet Nr 2, poz. 27 - 28

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 27 – 28 z pakietu nr 2 i utwory z nich oddzielne zadanie? Podział zadania umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2 Pakiet Nr 2, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania w ampułkostrzykawkach o pojemności 6 ml posiadających skalę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści żel do cewnikowania w ampułkostrzykawkach o pojemności 6 ml posiadających skalę.

Pytanie nr 3 Pakiet Nr 2, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania w ampułkostrzykawkach o pojemności 12 ml posiadających skalę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści żel do cewnikowania w ampułkostrzykawkach o pojemności 12 ml posiadających skalę.

Pytanie nr 4 Pakiet Nr 2, poz. 29 - 35

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 29 - 35 z pakietu nr 2 i utwory z nich oddzielne zadanie? Podział zadania umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się na propozycję Wykonawcy.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 810
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-22 14:20:40
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-22 14:23:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu