Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 778

Data publikacji:
2013-04-11 07:18:39

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na NA USŁUGĘ PN: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ZNAK SPRAWY ZOZ/ZP/8/03/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 11.04.2013 r.

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

NA USŁUGĘ PN: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ZNAK SPRAWY ZOZ/ZP/8/03/2013

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/8/03/2013 przeprowadzonego przez Świętokrzyskie Biuro Brokerskie, 25-394 Kielce, ul. Tarnowska 30.

1. Niniejszym informuję, że w drodze procedury przetargowej złożono dwie oferty przedstawione przez:

a. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER ŻYCIE Polska S.A., al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa.

b. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Oddział Regionalny w Krakowie, Oddział w Kielcach, Ul. Duża 21, 25-953 Kielce.

2. W postępowaniu odrzucono, na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 2, ofertę złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER ŻYCIE Polska S.A., al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa. Przyczyną było zaoferowanie wysokości świadczeń niższych od wymaganych w SIWZ świadczen minimalnych (Zał. nr 1B – wysokość minimalnych świadczeń).

3. W postępowaniu nie wykluczono oferty żadnego wykonawcy.

4. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Oddział Regionalny w Krakowie, Oddział w Kielcach, Ul. Duża 21, 25-953 Kielce. Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała, wg kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, łącznie 76,72 pkt.

a. w kryterium „cena” 1 pkt

b. w kryterium „wysokość świadczeń” 56 pkt.

c. w kryterium: „ryzyka dodatkowe” 19,72 pkt

5. Umowa w sprawie Zamówienia publicznego zostanie podpisana po dniu 17-04-2013r. zgodnie z zapisem art. 94. ust 1, Pkt. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 778
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-04-11 07:18:39
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-04-11 07:22:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu