Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041/3573039, fax. 041/3572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 691

Data publikacji:
2012-09-11 10:02:42

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ZOZ/ZP/11/09/2012

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 11.09.2012 r.

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/11/09/2012 – świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/11/09/2012 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Cena ustalona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi – 105 788,00 zł netto; 114 271,00 zł brutto.

Na przetarg wpłynęła oferta:

Oferta nr 1 Eco-ABC Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 7 – 124 251,00 zł netto; 134 191,08 zł brutto

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na za wysoką cenę oferty w odniesieniu do ceny szacowanej.

uzasadnienie:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 741
Wprowadził do systemu: Mariusz Piskulak, data: 2012-09-11 10:02:42
Opublikował: Mariusz Piskulak, data publikacji: 2012-09-11 10:08:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu