Wersja do druku

Opublikowano: 2018-01-24 10:32:04

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZOZ/ZP/12/12/2017.

Wynik postepowania:

Pińczów, dn. 24.01.2018 r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91


ZOZ/ZP/12/12/2017 - zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytkuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku


Ogłoszenie ukazało się w BZP 500017719-N-2018 z dnia 24-01-2018 r.


Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Zamawiający zawarł umowę dnia:

w zakresie pakietu nr 1 - 10.01.2018 r. z Konsorcjum firm: Citonet-Kraków sp. z o.o. ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków, TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń;

w zakresie pakietu nr 2 - 10.01.2018 r. z KTG Semigat S.A. 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 p.318.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 546
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-12-11 09:06:00
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-12-11 09:11:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu