Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej nr sprawy ZOZ/ZP/8/12/2017.

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 18.01.2018 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 ZOZ/ZP/8/12/2017 – zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie ukazało się w BZP pod nr 500013482-N-2018 z dnia 18-01-2018 r. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Zamawiający zawarł umowę dnia: - 22.12.2017 r. w zakresie Pakiet nr 1 z Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa - 22.12.2017 r. w zakresie Pakiet nr 2 z Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 457
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-12-04 09:39:43
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-12-04 09:45:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu