Wersja do druku

Opublikowano: 2017-10-17 11:04:12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Numer sprawy: ZOZ/ZP/4/09/2017

Wynik postepowania:

Pińczów, dn. 17.10.2017 r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91


ZOZ/ZP/4/09/2017 - zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytkuOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku


Ogłoszenie ukazało się w BZP 500044373-N-2017 data zamieszczenia: 17.10.2017 r.


Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Zamawiający zawarł umowę dnia:

w zakresie pakietu nr 1, 2, 4 - 03.10.2017 r. z Anmar Sp. z o.o. S.K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy;

w zakresie pakietu nr 3, 5 - 03.10.2017 r. z Armed ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 535
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-09-19 11:27:23
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-09-19 11:35:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu