Wersja do druku

Opublikowano: 2016-12-28 07:49:55

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/10/11/2016)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 28.12.2016 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 ZOZ/ZP/10/11/2016 – zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku Ogłoszenie ukazało się w BZP 374295-2016 data zamieszczenia: 28.12.2016 r. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 06.12.2016 r. w zakresie pakietu nr 1 z TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, w zakresie pakietu nr 2 z KTG Semigat S.A. 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 p.318. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 778
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-11-10 11:40:31
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-11-10 11:59:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu