Wersja do druku

Opublikowano: 2015-11-25 08:18:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ W PINCZOWIE NA OKRES OD 2015-12-10 DO 2018-12-09. ZOZ/ZP/10/10/2015

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 25.11.2015 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/10/10/2015 – ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ W PINCZOWIE NA OKRES OD 2015-12-10 DO 2018-12-09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ W PINCZOWIE NA OKRES OD 2015-12-10 DO 2018-12-09 Ogłoszenie ukazało się w BZP 172645 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ W PINCZOWIE NA OKRES OD 2015-12-10 DO 2018-12-09 z PZU SA Region Wschodni, I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Kielcach, ul. Duża 21. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1164
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-10-22 10:26:36
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-10-22 10:32:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu