Wersja do druku

Opublikowano: 2014-10-27 09:13:24

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych (numer sprawy ZOZ/ZP/13/10/2014)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 27.10.2014 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/13/10/2014 – odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych Ogłoszenie ukazało się w BZP 225859 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 16.10.2014 r. na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z Eco-ABC Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 7. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1348
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-10-06 09:30:43
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-10-06 09:37:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu