Wersja do druku

Opublikowano: 2013-11-19 08:34:38

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego

Wynik postepowania:

ZAWIADOMIENIE 

                Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 146 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź.zm.) Zamawiający - Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego ”, ogłoszonego w BZP dnia 8 listopada 2013roku (numer ogłoszenia 236915-2013).

                W odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie w terminie wymaganym w SIWZ tj. do godz. 11:00 dnia 18.11.2013roku wpłynęło 18 ofert, po terminie o godz. 11:25 wpłynęła jedna oferta.

                Otwarcia dokonała w dniu 18 listopada 2013roku o godz. 11:15 Komisja Przetargowa powołana Decyzją Starosty Pińczowskiego nr 5/2013 z dnia 18.11.2013roku, w obecności Pana Jana Czerwika - przedstawiciela firmy Usługi Projektowo-Budowlane PROJEKT-TECHNIKA z Kielc.

                Z uwagi na omyłkowe, przedwczesne otwarcie przez pracownika Sekretariatu Zamawiającego jednej z ofert, w sposób rodzący podejrzenie o możliwość zapoznania się z jej treścią, Zamawiający, uwzględniając treść art. 86 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postanowił jak w sentencji niniejszego zawiadomienia.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1574
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2013-11-08 14:37:54
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2013-11-08 14:39:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu