Wersja do druku

Opublikowano: 2013-10-23 12:07:12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów 9-cio osobowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS i SOSW w Pińczowie

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 23.10.2013 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 23.10.2013 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naDostawę 2 fabrycznie nowych samochodów 9-cio osobowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS i SOSW w Pińczowie”.

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.10.2013 r. o godz. 11:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożył Wykonawca :

 Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

w PLN

Ilość punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena brutto

2

AUTOCENTRUM  S.A. Autoryzowany Dealer VW

Ul. Zakładowa 18

25-670 Kielce

249 980,00

100,00

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

w PLN

Ilość punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena brutto

1

ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena

Ul. Wojska Polskiego 102

97-300 Piotrków Trybunalski

252 800,00

98,89

 

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po dniu 23.10.2013 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1275
Wprowadził do systemu: Krzysztof Wąsik, data: 2013-10-14 09:57:51
Opublikował: Krzysztof Wąsik, data publikacji: 2013-10-14 10:10:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu