Wersja do druku

Opublikowano: 2013-11-07 11:00:37

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie usługi - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z wykonaniem badania termowizyjnego budynku hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie.

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 6 listopada 2013roku

PiPR.IV.2228/10/84/2009

INFORMACJA  O  WYNIKACH

                Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 23.10.2013 o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej  wraz z wykonaniem  badania termowizyjnego budynku hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie ”, numer postępowania: PiPR.IV-2228/10/84/2009.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono              
w dniu 06.11.2013r. o godz. 15:00.

W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożył

Firma Usługowo-Handlowa TERMOWIDZ Grzegorz Krukar
Klimkówka, ul. Zdrojowa 155, 38-480 Rymanów

w/w wykonawca zaoferował cenę – 1944,63 złotych brutto i otrzymał 100 pkt %.

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto razem PLN

Punkty

(w %)

1

CERTIS - Audyty, Świadectwa energetyczne, Termowizja,
Kosina 735, 37-112 Kosina

3690,00

Oferta odrzucona

2

LAREDO Anna Stachura
ul. Łomżyńska 134, 42-202 Częstochowa

3990,00

Oferta odrzucona

3

Pracowania Audytorska inz. Jacek Stępień
ul. Bławatna 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

6642,00

29,28%

4

Piotr Baca P.P.H.U. AGIFA
Bandrowskiego 12, 33-100 Tarnów

3985,20

48,80 %

5

Firma Usługowo-Handlowa TERMOWIDZ Grzegorz Krukar
Klimkówka, ul. Zdrojowa 155, 38-480 Rymanów

1944,63

100 %

6

Daar-bud Danuta i Artur Kowalscy s.c.
ul. Marynarki wojennej 3c/31, 33-100 Tarnów

9840,00

Oferta odrzucona

 

Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawców, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy - tj. nie wykazali spełnienia warunków w postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

CERTIS - Audyty, Świadectwa energetyczne, Termowizja,
Kosina 735, 37-112 Kosina

2

LAREDO Anna Stachura
ul. Łomżyńska 134, 42-202 Częstochowa

6

Daar-bud Danuta i Artur Kowalscy s.c.
ul. Marynarki wojennej 3c/31, 33-100 Tarnów

oraz uznał oferty w/w za odrzucone na podstawie art. 24 ust.4 w związku z art. 89 ust 1 pkt. 5 ustawy, tj. oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o dzielenie zamówienia.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 17.11.2013r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1441
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2013-10-04 09:52:41
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2013-10-04 09:54:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu