Wersja do druku

Opublikowano: 2021-02-01 13:16:22

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na zakup i dostawaę drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19.

Wynik postepowania:

Zamawiający: Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
www.pinczow.pl  e-mail: starostwo@pinczow.pl

 

Pińczów, dnia 01 luty 2021 roku

PiPR.IV.041.2.2020

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w trybie rozeznania rynku
 

 

Na zakup i dostawę drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19

 

w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9  ,,Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem", Działanie 9.2. ,,Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach projektu pn.” Powiat Pińczowski – bezpieczny w epidemii” objętego umową nr RPSW.09.02.03-26-0013/20-00


W postępowaniu oferty złożyli:

NR OFERTY

NAZWA I ADRES OFERENTA

CENA BRUTTO

UWAGI

1

Biuro Techniczno-Handlowe Dormet,  ul. Kościuszki 112, 28-120 Bliżyn

27 445,66 zł

Oferta

najkorzystniejsza

 

Monika Strojna

Koordynator Projektu

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 374
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2021-01-30 09:44:29
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2021-01-30 09:46:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu