Wersja do druku

Opublikowano: 2018-04-23 14:57:20

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę urządzeń sportowych – bieżni okólnej i skoczni w dal dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, przy ul. Nowy Świat 2.

Wynik postepowania:

 

PiPR.IV.041.5.37.2016                                                                    Pińczów,  dnia 23.04.2018r.

 

 

Informacja o wyborze oferty
Budowa urządzeń sportowych – bieżni okólnej i skoczni w dal dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, przy ul. Nowy Świat 2

dla projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w którym organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie w ramach działania 7.4. -Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 7 – Sprawne usługi publiczne, zgodnie z umową  z dnia  28 lutego 2018 roku nr RPSW.07.04.00-26-0058/16

Zamawiający Powiat Pińczowski - Starostwo Powiatowe w Pińczowie informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne Budowa urządzeń sportowych – bieżni okólnej
i skoczni w dal dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, przy ul. Nowy Świat 2
do realizacji zadania został wybrani wykonawca:

firma Complexe Sportif Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz za kwotę 149 852,81zł brutto i okres rękojmi - 60 miesięcy.

 

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 518
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2018-04-12 08:30:07
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2018-04-12 08:34:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu