UCHWAŁA NR IX/49/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR IX/49/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 21 października 2003 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

  Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz.578 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami/ Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 Zatwierdza Regulamin Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w brzmieniu uchwalonym przez Radę Społeczną w dniu 15 września 2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

Uzasadnienie:

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku /Dz.U. Nr 91, poz. 480 z późniejszymi zmianami/ - art.46 pkt 3 zobowiązuje radę społeczną zakładu opieki zdrowotnej do uchwalenia regulaminu swojej działalności oraz przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1501

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2004-08-02 11:26:37
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:41:18
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:41:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony