PROTOKÓŁ NR XII/2003

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XII/2003

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1005.

Stan 17 radnych, obecnych 17.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał.

5. Uchwalenie programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego:

6. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie:

7. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2004 roku.

8. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2004 roku:

9. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku.

10. Podjęcie uchwał:

11. Informacja Starosty z działalności Zarządu.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zakończenie obrad.

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały są do wglądu w odrębnym katalogu):

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1877

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-14 12:07:37
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:16:40
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:16:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony