UCHWAŁA NR II/13/2002

Wersja do druku

UCHWAŁA NR II/13/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Regulaminowo-Statutowej Rady Powiatu w Pińczowie

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz §44 ust.1 Statutu Powiatu – uchwala się co następuje:

§1

Powołuje się doraźną Komisje Regulaminowo-Statutową w składzie:

  1. Radny Zbigniew Kierkowski – Przewodniczący Komisji.
  2. Radny Władysław Stępień – członek Komisji.
  3. Radny Zbigniew Koniusz – członek Komisji.
  4. Radny Adam Korycki – członek Komisji.
  5. Radna Grażyna Kossakowska – członek Komisji.

§2

Przedmiotem działania Komisji będzie zaopiniowanie zmian do Statutu Powiatu oraz do Regulaminu Starostwa.

§3

Ustala się, że Komisja zakończy swoje działania po zatwierdzeniu zmian do Statutu i Regulaminu przez Radę Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1530

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 10:58:28
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:20:56
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:20:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony