UCHWAŁA NR II/7/2002

Wersja do druku

UCHWAŁA NR II/7/2002

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 5 grudnia 2002 roku

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu
w Pińczowie

Na podstawie art.12 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), §53 art.2 Statutu Powiatu – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

Ustala się wynagrodzenie dla przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie w/g zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 15 listopada 2002 roku.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/7/2002

Rady Powiatu Pińczowskiego

z dnia 5 grudnia 2002 r. 

 

Na podstawie art. 20 ust.2 i art.21 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z poźn. zmianami), Rozporządzenia Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61 poz.707) ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto Pana Andrzeja Kozery Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie z mocą od dnia 15.11.2002 r. w wysokości:

Łączne wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Zarządu Powiatu wynosi brutto 8.708 zł Słownie złotych: osiem tysięcy siedemset osiem złotych.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1593

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 10:37:43
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:17:47
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:17:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony