2021Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-07-22 08:01:53

2021Załączone pliki:

UZP-253-2021
(UZP-253-2021.pdf - 14477.282 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:32:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2021 rok

UZP-254-2021
(UZP-254-2021.pdf - 214.014 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:37:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-255-2021
(UZP-255-2021.pdf - 231.026 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:39:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-256-2021
(UZP-256-2021.pdf - 368.012 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:40:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian do planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

UZP-257-2021
(UZP-257-2021.pdf - 237.748 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:43:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2021 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-258-2021
(UZP-258-2021.pdf - 198.6 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:45:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-259-2021
(UZP-259-2021.pdf - 395.436 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:48:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-260-2021
(UZP-260-2021.pdf - 326.522 KB) Data publikacji: 2021-05-12 10:57:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-261-2021
(UZP-261-2021.pdf - 1096.491 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:00:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-262-2021
(UZP-262-2021.pdf - 190.46 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:03:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie środków trwałych będących własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-263-2021
(UZP-263-2021.pdf - 202.459 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:28:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia samochodu będącego własnością Powiatu Pińczowskiego

UZP-264-2021
(UZP-264-2021.pdf - 192.993 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:29:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-265-2021
(UZP-265-2021.pdf - 1285.944 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:32:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-266-2021
(UZP-266-2021.pdf - 225.113 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:34:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia w poradniach specjalistycznych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-267-2021
(UZP-267-2021.pdf - 217.314 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:37:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

UZP-268-2021
(UZP-268-2021.pdf - 829.712 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:39:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale nr 261/2021 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-269-2021
(UZP-269-2021.pdf - 873.008 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:41:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale nr 265/2021 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

UZP-270-2021
(UZP-270-2021.pdf - 204.618 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:43:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie ogródka terapeutycznego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pińczowie

UZP-271-2021
(UZP-271-2021.pdf - 217.352 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:49:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-272-2021
(UZP-272-2021.pdf - 216.315 KB) Data publikacji: 2021-05-12 11:53:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

Powrót