Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu m.Pińczów jednostka ewidencyjna Pińczów

2018-07-31 13:12:09 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu m.Pińczów jednostka ewidencyjna Pińczów

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu m.Pińczów jednostka ewidencyjna Pińczów

 

 S18073110560_0001.jpg

 S18073110560_0002.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: