Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Niewiatrowice jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2018-04-10 09:00:05 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Niewiatrowice jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 40 o powierzchni 0.46 ha

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Niewiatrowice jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 40 o powierzchni 0.46 ha

dec_22_str_1.jpg 

 dec_22_str_2.jpg

Zobacz również: