Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Sypów jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2018-04-10 08:54:00 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Sypów jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 61 o powierzchni 0.50 ha

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Sypów jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 61 o powierzchni 0.50 ha

dec_21_str1.jpg 

 dec_21_str2.jpg

Zobacz również: