zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Złota dz.608/3

2017-03-30 12:59:15 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych wieś Złota dz.608/4 działka 604/1 - brak możliwości ustalenia adresu właścicielki lub spadkobierców

zawiadomienie_ZLOTA.pdf

Zobacz również: