PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2017 - DO KONSULTACJI

2016-09-14 13:43:24 Aktualności

Poniżej przedstawiamy projekt Programu współpracy Powiatu Pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 do konsultacji dla organizacji pozarządowych o którch mowa w Uchwale nr V/36/2011 Rady Powiatu w Pińczowie Uwagi do projektu Programu należy składać do 5 października 2016 roku (liczy się data dostarczenia uwag do urzędu) w następujący sposób: pisemnie pocztą lub na sekretariat urzędu Starostwo Powiatowe ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów faxem 041 35 760 07 e-mailem: inwestycje@pinczow.pl

Projekt programu współpracy na rok 2017

Zobacz również: