Zawiadomienie o wydanej decyzji

2015-12-30 15:26:36 Informacje o środowisku

ZAWIADAMIA SIĘ

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono decyzję Starosty Pińczowskiego udzielającą "Wodociągom Pińczowskim" Spółce z o.o pozwolenia na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pińczowie

Zobacz również: