ZAWIADOMIENIE

2015-12-23 14:14:39 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Wodociągów Pińczowskich Spółki z o.o. ul.Batalionów Chłopskich 160 o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pińczowie - działki nr ewid.82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 58/179, obręb 14.

Zobacz również: