Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Winiarach AB.VI.6743.1.11.2015

2015-11-24 08:58:47 Wydział Budownictwa

W dniu 20.11.2015 roku Spółka Wodociągi Pińczowskie

W dniu 20.11.2015 roku Spółka Wodociągi Pińczowskie złożyła zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w Winiarach, na działkach nr ewid. 422, 269, 270, 271, 272, 273, 186/1 i 297 -------------------------------------------------------------------- W dniu 21 stycznia 2016 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: