Zawiadomienie

2015-07-16 09:32:22 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Pana Damiana Przeniosło, zam. w Pińczowie przy ul. 7 Źródeł 14/12 o wydanie pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku gospodarczego pod potrzeby stacji demontażu pojazdów oraz skupu odpadów w Dziekanowicach, na działce nr ewid. 35 i 36.

Zobacz również: