Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2003-11-05 10:09:44 Zawiadomienia

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: - dane o wniosku w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Finansowo-Konsultingowemu GASKON S.A. w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 200 i DN 150 pod dnem cieków: Bogucanka, Struga Unikowska oraz Branka. Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 17.11.2003r.

Zobacz również: