20.10.2014

2014-10-20 12:25:25 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 17.10.2014r. na wniosek P. Małgorzaty i Łukasza Nogackich zam. Stara Zagość 8, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie w pasie drogowym drogi powiatowej (działka nr 363) w miejscowości Stara Zagość, urządzenia wodnego – przepustu o średnicy 60 cm i długości 9 m, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 756/2.

Zobacz również: