02.09.2014

2014-09-02 14:05:12 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono informację o środowisku

z a w i a d a m i a się, że na wniosek Zakładu Produkcyjno- Usługowo-Handlowego „MATUSZCZYK” Grażyna Walaszek z siedzibą w Pińczowie, ul. Przemysłowa 5, 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z procesów technologicznych na terenie Zakładu

Zobacz również: