11.04.2014

2014-04-14 14:10:11 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Związku Międzygminnego NIDZICA z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej w związku ze złożonym wnioskiem o wygaszenie decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 30.11.2006r. znak RLiO.VII.6223/11/06 na odprowadzanie do rzeki Jakubówka w km 1+500 oczyszczonych ścieków z oczyszczalni typu KOS3 w Działoszycach.

Zobacz również: