13.01.2014

2014-01-17 11:08:28 Informacje o środowisku

w publicznym dostepie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Gminy Micahłów w zwiazku z wystapieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizpowanego w miejscowosci Zagajów gmina Michałów.

Zobacz również: