10.01.2014

2014-01-17 11:05:32 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Gminy Kije w związku z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie wód roztopowych i opadowych do ziemi poprzez istniejacy rów odwadniający przydrozny lewostronny na dz. 708 w miejscowosci Włoszczowice z projektowanego systemu kanalizacji w istniejacym przepuscie pod zjazdem z drogi publicznej oraz wykonanie urzadzenia wodnego - przebudowę rowu odwadniajacego.

Zobacz również: