10.12.2013

2013-12-10 10:12:35 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Samorzadowego  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej w związku  ze złożonym wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujecia w Lubowcu gmina Złota.

Zobacz również: