22.01.2013

2013-02-07 09:36:45 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Spółki Jawnej POLSTAL Mariusz Słabosz, Arkadiusz Krawiec w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego- wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych  z terenu dzialki 237/1 i 240/1 do rowu zlokalizowanego na dz. 241/1 w miejscowosci Kije gmina Kije.

Zobacz również: