20.12.2012

2012-12-20 12:27:34 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane POiW GOMAR Irena Górniak Zakład w Pińczowie ul. Przemyslowa 6 w zwiazku z wydaniem decyzji  zatwierdzającej  plan monitorowania wielkosci emisji na trzeci okres rozliczeniowy

Zobacz również: