Zawaidomienie

2012-10-10 11:18:18 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pińczów o udzielenie pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 12 w Leśnictwie Rudawa na działkach nr ewid.1315 na obrębie Złota i nr ewid.2264 na obrębie Chroberz

Zobacz również: