Zawiadomienie

2012-10-10 11:15:25 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek Novatek Polska Sp.z o.o. ul.Pilotów 2 31-462 Kraków o udzielenie pozwolenia na budowę drugiego toru bocznicy kolejowej na terenie Terminalu przeładunkowego w Woli Żydowskiej na działkach nr ewid.459/2, 461/2, 343, 342/2, 341/2, 340/2, 339/2, 338/2 i 501/2.

Zobacz również: