06.07.2010

2010-07-20 12:10:08 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się że w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o srodowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały umieszczone dane dotyczące udzieleonej Pany Jackowi Łata dzialajacemu pod nazwą Marmur-Płytki -Jacek Łata,   koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie  złoża kopaliny pospolitej - wapieni " Włochy I"  w obrębie dzialki nr 381 poł. w miejscowości Włochy, gmina Pińczów

Zobacz również: