INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2004 ROKU

2004-02-27 14:25:19 Zawiadomienia

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2004 ROKU NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2004 ROKU NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./ PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI , ŻE NA WNIOSEK BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW, STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE, WSZCZĘŁO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA PRZEKROCZENIE KANAŁEM SANITARNYM POD DNEM RZEKI NIDY W KM 61 + 300 W MIEJSCOWOŚCI PIŃCZÓW GM. PIŃCZÓW. WNIOSEK ZNAJDUJE SIĘ W PUBLICZNYM DOSTĘPNYM WYKAZIE PROWADZONYM PRZEZ WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA STAROSTWA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE UL. ZACISZE 5.

Zobacz również: