Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.29.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-07-12 10:27:41 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia

W dniu  08 lipca  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr ewid.: 243, 244, położonych na obrębie Pasturka.

Zobacz również: